PARROCCA SANT' ANDRIJA

Il-Kult ta' Sant' Andrija madwar id-Dinja

Knisja ta' Sant' Andrea della Valle - Ruma, Italja

Kwadru principali tal-martirju ta' Sant' Andrija - Mattia Preti

Is-saqaf u l-Apside tal-Kor

It-tlugh ta' Sant' Andrija fuq is-Salib - Mattia Preti

Id-Difna ta' Sant' Andrija - Mattia Preti

Is-saqaf tal-korsija

Il-koppla